Holen


INFORMASJON OM PROSJEKTET

  • Hovedentreprenør A/S Birkeland Entreprenørforretning
  • Total lengde 1600 meter
  • Derav tunnel 280 meter T8,5
  • Vegstandard H2
  • Sprenging i tunnel 20000m3
  • Sprenging i dagen 30000m3
  • Kostnad entreprise ca 38 mill eks mva
  • Sluttdato 14. okt 2011
Forskjæring vest
Forskjæring vest
 
 
 
 
Atlas WLC3
Atlas WLC3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygging av voll
Bygging av voll
 
 
Forskjæring øst
Forskjæring øst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny veg ferdig asfaltert
Ny veg ferdig asfaltert
Tørrmur for skogsveg
Tørrmur for skogsveg
Portal vest ferdig støypt
Portal vest ferdig støypt
Portalforskaling framkjørt
Portalforskaling framkjørt